PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za sponzorský dar: VPO Protivanov, ČZS Protivanov, m.i.s.Protivanov, panu Karlu Krátkému (med).

Děkujeme rodičům dětí, kteří nás přispěli na Mikulášskou besídku a nadílku.

Děkujeme panu Petru Dostálovi, Elišce Trundové, Barboře Pavlů, Barboře Kejíkové, Nikol Lintnerové a panu Liborovi Pavlů za zapůjčení ozvučení.

Děkujeme paní Zdeňce Trundové – pohostinstvíAlfa za mikulášské pohoštění.

Děkujeme prodejně COOP Protivanov za pozvání na Mikuláše.

Jsme rádi, že jste nás podpořili. 

PEČENÍ PERNÍČKŮ

Zveme rodiče na pečení perníčků.

2.třída: pondělí 26.listopadu 2018

1.třída: úterý 27.listopadu 2018

Začínáme v 7 hodin.

ADVENTNÍ TVOŘENÍ

Ve čtvrtek 22.listopadu 2018 Vás zveme prožít pěkné odpoledne při tvoření s dětmi.

Starší třída od 13:30. Mladší třída od 14:30.

Sebou si můžete přinést různé dekorace.

Vybíáme 20 Kč.

Těšíme se na pěkné odpoledne s Vámi.

PEDAGOGICKÁ PRAXE

Od pondělí 29.října do pátku 23.listopadu 2018 bude na souvislé pedagogické praxi žákyně 4.ročníku Pedagogického lycea Pedagogické školy Boskovice

UPOZORNĚNÍ

V pondělí 29.října a v úterý 30.října 2018  jsou podzimní prázdniny.

Provoz omezen. Děti budou v 1.třídě.

Ze stravování budou odhlášeny děti, jejichž rodiče svým podpisem vyjádří nezájem o provoz.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Z DEVATERA POHÁDEK

V pondělí 22.října 2018 v ZŠ navštívíme divadélko pro školy Hradec Králové

představení: Z DEVATERA POHÁDEK – OD DÁŠENKY KE ZKÁZE SVĚTA -.

Vstupné 50 Kč.