.: Zaměstnanci MŠ

Ředitelka

Vybíhalová Iva

Učitelky

Pejřová Michaela

Krejčí Petra

Grajcarová Petra

Nepedagogičtí pracovníci

Trnečková Petra

Köhlerová Sylva