.: Od minulosti k dnešku

 

Ve školním roce 1940/41

 • byla zřízena v Protivanově mateřská škola. Byla umístěna v domě MUDr. Alexandra Luňáčka (umístění schváleno 2.9.1940 komisí okresního úřadu). Zapsáno bylo 19 chlapců a 24 děvčat tj.43 dětí.

Ve školním roce 1941/42

 • byla mateřská škola přemístěna do obecního domu č.220 (byt a ordinace MUDr. Ivana Fleischera). 1.ledna 1942 byla přestěhována do obecního domu č.16 , zde byla až do roku 1973. Měla stále polodenní provoz.

V roce 1973

 • byla postavena nová základní škola a do přízemí byla přestěhována mateřská škola nyní již s celodenním provozem. Počet dětí byl 56.

V roce 1978

 • byla postavena nová mateřská škola a tu využíváme dodnes. Počet dětí v školním roce 1978/79 byl 68.(38 chlapců a 30 děvčat).Tak bylo dovršena budování školství u nás v Protivanově.
 • První učitelkou byla Věra Nelibová.

Od 1.9.1941 do 1.9.1945

 • pracovala učitelka Jiřina Brabcová z Těchova u Blanska.

Od 3.9.1945 do 30.11.1945

 • pracovala učitelka Dobroslava Zemánková z Boskovic.

Od 1.12.1945

 • nastoupila učitelka Marie Trnečková provdaná Mnichová z Protivanova (čp 153) do 27.června 1973.

Od 1.9.1973

 • pracovala v mateřské škole: ředitelka Libuše Trnečková (Protivanov 258),
 • učitelky Eva Gottvaldová z Bukové, Bohumila Poláková (Protivanov 222), Marie Mrvová (Protivanov 144).

Od 1.9.1974

 • nastupuje na mateřskou školu absolventka pedagogické školy v Boskovicích, Iva Vybíhalová (Protivanov 107) za učitelku Evu Gottvaldovou, která se stěhuje do Brna.

Od 1.9.1976

 • nastupuje na mateřskou školu Jirka Ptáčníková (Protivanov 164) za učitelku Marii Mrvovou, která se stěhuje do Prostějova.

V roce 1992

 • odchází do předčasného důchodu učitelka Bohumila Poláková a pro nižší počet dětí pracují na mateřské škole pouze 3 pedagogické pracovnice.

V roce 1996

 • odchází do starobního důchodu ředitelka školy Libuše Trnečková a od 1.9.1996 byla na základě konkurzního řízení jmenována ředitelkou školy Iva Vybíhalová. Libuše Trnečková pracuje jako učitelka.

V roce 1998

 • odchází do předčasného starobního důchodu učitelka Jirka Ptáčníková a na mateřskou školu nastupuje od 1.1.1999 učitelka Libuše Sedláková (Protivanov 310), která do tohoto roku učila 25 let v MŠ Plumlov.

Od 1.1.1999

 • pracujeme ve složení: ředitelka Iva Vybíhalová, učitelky Libuše Sedláková a na zkrácený úvazek učitelka Libuše Trnečková (starobní důchodce).

Od 1.9.2001

 • pracujeme ve složení: ředitelka Iva Vybíhalová, učitelky Libuše Sedláková a na zkrácený úvazek učitelka Jirka Ptáčníková (starobní důchodce).

Od 1.9.2005

 • pracujeme ve složení: ředitelka: Iva Vybíhalová, učitelky: Libuše Sedláková a absolventka pedagogické školy v Boskovicích Michaela Pejřová (Protivanov 355).
 • Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy dal souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga integrovaného dítěte od 1.1.2007 do zahájení povinné školní docházky integrovaného dítěte tj. do 31.8.2008
 • Na postu asistenta pedagoga se vystřídaly: Kateřina Trundová (Protivanov 320), Milena Kejíková (Protivanov 221), Jana Ptáčníkova (Protivanov 293).

Od 1.9.2013

 • pracujeme ve složení: ředitelka: Iva Vybíhalová, učitelky: Michaela Pejřová a absolventky pedagogické školy v Boskovicích: Petra Krejčí (Protivanov 45), Nikola Citová (Ohrozim 77). Učitelka Libuše Sedláková odchází do starobního důchodu.

Od 1.9.2015

 • pracujeme ve složení: Iva Vybíhalová, učitelky: Michaela Pejřová a  Petra Krejčí. Učitelka Nikola Citová odchází do MŠ Vícov.

Od 1.9.2016 

 • pracujeme ve složení: Iva Vybíhalová, učitelky: Michaela Pejřová , Petra Krejčí a Kristýna Andrlíková  (Boskovice – Chrudichromská ), která k 31.8.2017 ukončila pracovní poměr a od 1.9.2017 nastupuje do MŠ Blansko.

Od 1.9.2017

 • pracujeme ve složení: Iva Vybíhalová, učitelky: Michaela Pejřová , Petra Krejčí a Petra Grajcarová ze Žďárné na zkrácený úvazek.