.: O nás

Mateřská škola byla otevřena roku 1.9. 1978 v účelové budově typu Velox.

Kapacita: 60
Počet tříd: 2

 

30. června 1973 skončil polodenní provoz mateřské školy v Protivanově, který tu přetrvával dlouhá léta. V přízemí nové budovy základní školy, která byla 1.září 1973 otevřena, byla otevřena i celodenní dvoutřídní mateřská škola.

1. září 1978 byla otevřena nová budova mateřské školy. Na výstavbě školy se vedle dodavatelů podílela řada protivanovských občanů.

Mnoho se za ta léta změnilo: Život a vývoj se nezastaví. Čekají nás další úkoly, které vyžadují usilovnou práci. Úspěchy se nedostaví přes noc, ale jako košatý strom rostou z každodenní práce.

Škola je bez specializovaného zaměření. Pro naši práci. jsou východiskem děti .Ty jsou nejlepší propagací školy. Jejich spokojenost a příznivý pohled rodičů a veřejnosti na školu tou nejlepší reklamou.

Žijeme ve společenství obyvatel v nejvýše položené obci Drahanské vrchoviny v okrese Prostějov s klimatickými podmínkami sice drsnými, ale hluboce připoutanými k tomuto místu. Naši vesnici laskala vždycky nesmírná obětavost lidu, vděčnost k té kamenité půdě. Máme rádi tento drsný kraj. Máme radost z úspěchů všech z naší vesnice. Říkáme si, že naše vesnice , naše škola jsou hezké a jsme rádi když nám to řekne někdo jiný. A naším posláním je, věnovat se dětem, připravit jim dětství,na které budou vzpomínat jako na krásný začátek svého života.

Uznání a dík patří všem, kdo přispěl podle svých sil a možností, kdo se na pěkné spolupráci s MŠ, na podpoře škole v uplynulých letech o to zasloužili s tím, že žijeme jeden život v obci, kterou máme rádi.

Ucházíme se o přízeň rodičů, zřizovatele i veřejnosti. Chceme uskutečňovat všechno co je v našich silách. Nejde nám o stavění neskutečných cílů. Potěší nás každá maličkost, která se podaří a je k užitku a pro radost.
Co se nám podařilo?

  • Pracujeme na škole podle našeho svědomí, představ a schopností. Máme právo rozhodnout, jak postupovat, abychom děti dovedli k cíli, který si určíme. Jsou tu podmínky pro otevřenost školy. Škola vnímá své okolí, region, reaguje na podněty
  • Je dán prostor pro autonomii školy. Škola může uplatnit různé cesty. Prostor má tvořivost pracovníků.
  • Naši školu charakterizují znaky dobrého klimatu: srdečnost, vstřícné prostředí, vysoké očekávání (od dětí i učitelek), promyšlená motivace (opět od dětí i personálu), partnerské vztahy s rodiči a veřejností.

Takový postup předpokládal vytvoření záměru, který kolektiv přijal a zvnitřnil. Organizace předškolního vzdělávání i provozu má jasně stanovená pravidla fungování. K dobré komunikaci na škole přispívá také úcta k lidem a jejich práci, podpora profesionálního i osobního růstu, zlepšování fyzických podmínek na pracovišti, propracovaný systém odměn a uznání.
Objektivní okolnosti ovlivnit nemůžeme, ale chceme ovlivňovat subjektivní faktory. Tedy vztahy a úroveň komunikace.
Myslím si, že každý podle svých sil ještě vykonáme svůj díl, aby po nás, jak to výstižně řekl velký Moravan Palacký, aspoň nějaká památka zůstala v dějinách člověčenstva.