2017-03-16 PRIMA VIZUS – preventivní screeningové vyšetření zraku