DOPOLEDNE V ZŠ

V pondělí 1. dubna 2019 jdeme se staršími dětmi do ZŠ.

Navštívíme: tělocvičnu, 1. třídu, družinu, jídelnu – obědváme v ZŠ.

DEN VODY – ekologický výukový program

Starší děti:

Ve středu 13. března 2019 navštívíme Ekocentrum IRIS v Prostějově – projektový den – “DEN VODY”

Program bude probíhat i na zahradě v Ekocentru, prosíme o vhodné oblečení a obutí. Přezůvky s  sebou.

Odjezd z Protivanova 6:43 z náměstí. Příjezd do Protivanova 12:45.

Vybíráme 35 Kč – jízdné.