OZNÁMENÍ

Vážení rodiče,

v současné době probíhají práce na zateplení budovy  MŠ a opravy chodníků, které budou trvat pravděpodobně do poloviny měsíce října, proto bude vchod do budovy od 1.9.2015 pro všechny děti ze strany 1. třídy (mladší).

Respektujte, prosíme, i další organizační opatření, které bylo nutné k zajištění provozu.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

MODERNIZACE MŠ

Od 10.8.2015 probíhá realizace  stavebních prací spočívající v zateplení a výměně oken podle projektové dokumentace zpracované firmou INGSTEP s.r.o. Sloup.

Veřejná zakázka je spolufinancována za spoluúčasti Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zakázka byla  zadána  16.7.2015 vítěznému uchazeči.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2 500 000 Kč bez DPH.