Taneční škola Hubený

Přihlášky do kroužku pohybu Taneční školy Hubený jsou ve třídách. Poplatek za pololetí 400 Kč + 150 Kč doprava.

Poplatek 550.- Kč vybíráme v MŠ.

ANGLIČTINA

Výuku angličtiny zábavnou formou nabízí p.Magda Fojtíková z Plumlova. Cena za pololetí je: 690 Kč. Zájemci se podepíší v MŠ.