„OSTATKY“

! Změna !

Z důvodu účasti učitelek na seminářích bude – zábavné dopoledne „OSTATKY“ v MŠ   v pátek 3. března 2017 ! Začátek v 9 hodin. Srdečně zveme.

V pátek 24.února 2017 v MŠ  „OSTATKY „- zábavné dopoledne – nebude.

UPOZORNĚNÍ

V pátek 3. února 2017 jsou ve škole pololetní prázdniny. Nezapoměňte odhlásit ze stravování děti, které nepřijdou v pátek do MŠ.

PRIMA VIZUS – preventivní screeningové vyšetření zraku

Společnost PRIMA VIZUS nabízí preventivní vyšetření zraku dětí. Vyšetření není hrazeno ZP a stojí 150 Kč.

Výsledky screeningového měření zraku dětí budou do MŠ zaslány do 2 týdnů po vyšetření a v zalepených obálkách předány rodičům s dokladem o uhrazení poplatku za vyšetření.

Rodiče, kteří mají zájem o preventivní vyšetření zraku se v MŠ podepíší na formulář. Přesný termín vyšetření a vybírání poplatku oznámíme později.

VÁNOČNÍ ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE

V úterý 20.prosince 2016 VÁNOČNÍ ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE.

Prosíme rodiče, aby dětem dali malé množství vánočního cukroví k dopolednímu posezení .

Rodiče dětí 2.třídy prosíme o zabalený dárek v hodnotě nejvíce 30 Kč. Dárky budou  označeny číslem  a děti si podle čísla  dárek vyberou.

Děkujeme.

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM K JEŽÍŠKOVI

Celostátní akce -VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM K JEŽÍŠKOVI- proběhne v pátek 9.prosince 2016 v 15:15 v areálu MŠ.

V tento den budou Ježíšek i všichni jeho pomocníčci připraveni chytat  vánoční přáníčka připevněná k balónkům, které dostanete v MŠ.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za sponzorský dar: VPO Protivanov, ČZS Protivanov

Rodičům Žáčkovým, paní Markétě Chkheidze, Sabině Urbanové, Petře Markové, Romaně Markové, Pavle Hrudové, Markétě Hrudové, Marcele Mikešové, Sylvě Köhlerové, Lucii Pavlíkové, Janě Přibylové.

Děkujeme panu Zdeňku Pavlů, Aloisi Kolářovi, Kateřině Ptáčníkové, Elišce Trundové, Barboře Kejíkové, Barboře Pavlů za pěkné vystoupení na Mikulášské besídce.

Děkujeme paní Zdeňce Trundové – pohostinství Alfa za mikulášské pohoštění, prodejně Jednoty v Protivanově za pozvání na Mikuláše.

Jsme rádi, že jste nás podpořili.