ZÁPIS DO MŠ

 Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápis proběhne v souladu s právními předpisy
v pondělí 4. května 2020 od 10 do 14 hodin.

V tomto čase máte možnost:

1.  v krajním případě přijít bez dětí a vyplnit žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

2.  žádost a čestné prohlášení, které jsou na webových stránkách vyplníte doma a v den zápisu odevzdáte v MŠ

3.  vyplněnou žádost a čestné prohlášení odešlete na adresu školy buď elektonicky nebo poštou.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor čestného prohlášení  níže), a 2. doloží kopii očkovacího průkazu

ZÁPIS DO ZŠ

Zápis do ZŠ Protivanov je ve středu 15. dubna 2020, bližší informace k zápisu podá ředitelství ZŠ.

Z MŠ půjde k zápisu do ZŠ 12 dětí.

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

DOPIS RODIČŮM

Vážení rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci a nevíme jak dlouho potrvá tento stav, ale tím nejlepším pro Vás i Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat každodenní pokroky dítěte a radovat se z nich.

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, které nabízíme:

– Věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte.

– Podporujte děti v samostatnosti ( péče o sebe – oblékání, hygiena…).

– Zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, péče o blízké, o květiny, o zvířata …).

– Dbejte na pravidelný režim.

– Podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava narozenin …).

– Zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „ na něco“…).

– S dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky.

– Společně zpívejte, kreslete, malujte, tvořte, hýbejte se, hrajte společenské hry…

– Využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…).

– Povídejte si s dětmi o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom,co se kolem nich děje. Když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Děti si to rozhodně zaslouží.

Všechny Vás domů ze školky zdravíme, moc na Vás myslíme a přejeme zdraví ! Díky Vám všem.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU

Od 18. března 2020 do odvolání po dohodě se zřizovatelem Z A V Ř E N O .

V souvislosti s rozhodnutí vlády o uzavření ZŠ a v souvislosti s rozhodnutím zřizovatele o uzavření MŠ Protivanov dnem 18.3.2020 jsme připraveni vystavit Vám doklad pro podání žádosti o ošetřovné. Rodiče, kteří mají zájem o vystavení dokladu kontaktujte telefonní číslo: 728 746 017.

Stravování je od středy 18.3.2020 odhlášeno všem. Predikuje se, že mimořádné opatření potrvá nejméně 14 dní.

Dále Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek.

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci, za Vaši vstřícnost a hlavně zodpovědnost .

OMEZENÍ PROVOZU

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude provoz MŠ po dohodě se zřizovatelem o m e z e n .

Toto opatření platí do odvolání.

Přítomné děti budou v 1. třídě.

DIVADLO PROSTĚJOV “BAJAJA”

Ve středu 19. února 2020 navštívíme se staršími dětmi Městské divadlo v Prostějově – představení – BAJAJA -.

Odjezd: 7:40. Příjezd: 11:50

Z MŠ odcházíme v 7:25 (před odchodem děti budou v MŠ svačit).

Vybíráme 100 Kč (vstupné+jízdné).